decor-line

Micross

decor-line

מכשיר לאיסוף עצם קורטיקלית. מתאים לאיסוף עצם עבור רגנרציה סביב שתלים ובנגעים פריודונטליים.

תא הצבירה של מגרד העצם מכיל  0.25cc


יתרונות:

♦ ניתן לשלוט על גודל שבבי העצם ע"י הלחץ המופעל על המכשיר.

♦ Minimal Invasive

דף מידע על Micross

 מקרים קלינים:

 


                       

 

אתר הבית של Meta