decor-line

CoDiagnostiX

decor-line

קודיאגנוסטיק היא תוכנת תכנון דיגיטלית המסייעת בבניית תהליכי העבודה בהתאם לסריקת הלסת ולמקרה המדובר.

כחלק מהתוכנית הרופא מעלה סריקה ואחריה מקבל מודל זרימת עבודה דיגיטלי מלא המשלב בתוכו פרוטוקול קדיחה ופרוטוקול לתכנון וייצור התותבות.

שיקום מיידי

היכולת לבנות תוכנית שיקום מיידי מלאה, טרום הניתוח הכוללת פרוטוקול קדיחה מלא ותבנית ייצור ליציקת התותבות מאפשר לך, הרופא, להציע למטופל את התוכנית המלאה ולהסביר לו כל שלב ושלב בתהליך המיועדת. 
  
     

 

למילוי טופס לחצ/י כאן