decor-line

קיט דגרנולציה

decor-line

הרכב הקיט: 4 מקדחי יהלום ייחודיים בקטרים שונים, סקשן ייחודי דק, המאפשר ראיה ישירה של העצם ומיועד לשאיבת נוזלים בלבד מסביב לתחליף העצם. בנוסף מצורפת לערכה מברשת ניקוי. אורך מקדחים 31 מ"מ, קוטר ראשי המקדח : 1mm, 2.5mm, 3mm, 3.5mm


יעוד הקיט: 
ניקוי מוחלט של הרקמה הגרנולרית - בעזרת המקדחים המיוחדים ניתן להגיע לניקוי מושלם של קירות הדפקט הגרמי וניתן לבצע שימור מכתשית והשתלה מיידית ללא חשש מזיהום.

יתרון בהשוואה למקדחים אחרים המחוברים לטורבינה הוא שליטה מלאה על תהליך הניקוי בעזרת המקדח הייחודי שלא מחליק או מוריד עצם.

יתרון בהשוואה לקיורטה הוא שלאחר עקירה וניקוי הרקמה הדלקתית מהמכתשית עם קיורטה נשארים שרידי רקמה רכה בתוך העצם אשר מעכבים ריפוי תקין של האזור ועלולים להפריע לקליטת האתר המושתל.

כידוע אזור מזוהם מהווה התווית נגד השתלה ומומלצת תקופת המתנה של 6-8 שבועות. לאחר תקופה זו הרקמה הרכה ותאי העצם כבר מאורגנים ופוטנציאל הריפוי הרבה פחות יעילכאשר השן נעקרת מגיעים לאזור תאי רקמה רכה ותאי עצם בעלי פוטנציאל ריפוי מיידי וכאשר האתר נקי מזיהום ניתן לשחזר את האתר הניזוק כמעט במלואו בפעולת GBR.

 

 

                              
 

לוובינר עם ד"ר אפרים כפיר על קיטים דגרנולציה וטכניקות לרגנרציה מיידית

                               

להזמנת קיט דגרנולציה