title-decor-line

שימור מכתשית

title-decor-line

שימור מכתשית

לאחר עקירת שן הגוף מתחיל רצף של אירועים המתרחשים במכתשית ובסביבתה אשר משפיעים על מבנה העצם. מימדי הרכס לאחר העקירה לא יגיעו לעולם למימדיו המקוריים שהיו טרום העקירה. תהליך הריפוי מלווה באובדן משולב הן של המימד האנכי והן של המימד האופקי. במהלך השנים הומצאו טכניקות שונות המשלבות חומרי מילוי כאלה ואחרים, במטרה לצמצם כמה שאפשר את השינויים הטופוגרפיים המתרחשים. מרבית הטכניקות כוללות מילוי של המכתשית עם חומר מילוי (ממקור אדם/חיה/ סינתטי) וחלקן משלבות כיסוי עם ממברנה עם או בלי שתל חניכיים.

מוצרים מומלצים לאינדיקציה:

אוסיקס בון

 

לייפנט FDBA

לייפנט DFDBA

 

שטראומן קסנוגרפט

 


ממברנת שטראומן פלקס

 

אוסיקס פלוס

   

 


 סרטים:


אוסיקס בון – סרטון עם הסבר ביולוגי לשימור מכתשית 
-אוסיקס בון הוראות שימוש, ד"ר יובל צוברי 
-אוסיקס בון, ד"ר יובל צוברי 
-אוסיקס בון, ד"ר יזהר שוחט