decor-line

טופס שתל נכשל

decor-line

להורדת טופס שתל נכשל לחץ/י כאן
* על מנת להזדכות על שתל נכשל יש לשלוח את השתל יחד עם הטופס למשרדי ה.א. שיטות

הנחיות להחזרת "שתל נכשל":

1. יש להדפיס את הטופס ולמלא את פרטי מקרה: 

הפרטים ההכרחיים ביותר הינם:

   א. מק"ט השתל

   ב. מספר אצווה של השתל

   ג. תאריך הכנסה וכישלון השתל

בלי פרטים אלו לא ניתן להחזיר את השתל לשטראומן לבדיקה ולא נוכל לספק שתל חליפי!!

2. יש להחזיר את שתל הנכשל בתוך שקית אוטוקלב סגורה, עם נייר דבק אוטוקלב המצביע כי השתל עבר סיטרול 

3. אין לשלוח את "השתל הנכשל" באריזה המקורית שלו או ביחד עם ה"לוקסים" (המוליך הכחול) 

עם קבלת "השתל הנכשל" חברת ה.א. שיטות תזכה את כרטיס הלקוח על מנת שיוכל להזמין שתל חליפי ללא עלות נוספת.

 

*טפסי "שתל נכשל" חייבים להגיע למשרדנו ביחד עם השתל עצמו תוך חודש מתאריך הכישלון

 

**חברת ה.א. שיטות לא תספק שתל חליפי לפני ש"השתל הנכשל" יעבור תהליך קבלה ורישום במשרדי החברה