title-decor-line

הרמת סינוס פתוחה

title-decor-line

הרמת סינוס פתוחה


הרמת סינוס פתוחה - מתבצעת כאשר חוסר העצם באזור הסינוס הוא מינימלי, ניתן להרים את רצפת הסינוס על ידי שימוש בחלל השתל הייעודי, דרכו מכניסים עצם או תחליף עצם לתוך חלל הסינוס. במקרים אלו, הרמת הסינוס והחדרת השתל יבוצעו בפעולה אחת, ללא צורך בהמתנה להחלמת אזור ההשתלה.

תודות לד"ר גיא לוי, מומחה למחלות חניכיים.

מוצרים מומלצים לאינדיקציה:

אוסיקס בון

                                                

 שטראומן קסנוגרפט

 לייפנט FDBA

 

אוסיקס פלוס

לייפנט MD70/30

 

שטראומן פלקס

סרטים:

ד"ר אופיר פרומוביץ – הרמת סינוס פתוחה      עדי לוריאן – הרמת סינוס פתוחה עם אוסיקס וולומקס