קטלוג מוצרים - page 7

7
הוא חלבון שנגזר
)Enamel Matrix Derivative( Emdogain
ממטריצת אמייל השן. חלבון מיוחד זה נותן פתרון לטיפול
בנזקים הנגרמים ע"י מחלת חניכיים מתקדמת.
אמדוגיין מעניק לרופא אפשרות לבצע רגנרציה של רקמות
קשות (עצם וצמנטום) ורכות (פריודנטיליות)
אשר אבדו כתוצאה מהמחלה, הן מבחינת בניה והן מבחינת
תפקודית.
התוויות:
נגעים גרמיים בעלי קיר אחד, 2 קירות ו-3 קירות
פורקציות
פגמים כתוצאה מרצסיות
אריזות של:
לטיפול בנגע בודד
Emdogain
0.15
לטיפול ב 3-2 נגעים
Emdogain
0.3
לטיפול ב 6-4 נגעים
Emdogain
0.7
אמדוגיין מבוסס על מחקרים רבים ארוכי טווח הנותנים לרופא
ביטחון לתוצאות צפויות של הצלחת הרגנרציה.
Pro
fessionals
for
Pro
fessionals
מ ע ל 0 0 7 מ ח ק ר י ם , מ ע ל 0 0 0 , 0 0 0 , 1 ה צ ל ח ו ת
2
3
4
5
6
7
8
9
1
מחלות פריודונטליות
מחלת חניכיים
w w w . h a s y s t e m s . c o . i
l
EMDOGAIN
15
שנה בישראל
מציינים
1...,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 2,3,4,5,6,36