קטלוג מוצרים - page 5

5
Pro
fessionals
for
Pro
fessionals
ARESTIN
Ref: 1. Helstrom MJ, McLainPK, Schlhorn RG, Bellis L, Hanlon AL, Ramberg P. Local minocycline as an adjunct to surgical therapy in moderate to severe periodontitis. J CLin
Periodontolo 2008;doi:10.1111/j.1600.051X.2008.10219.x 2. Goodson JM, Gunsolley JC, Grossi SG, Bland PS, Otomo-Corgel J, Doherty F, Comiskey J. Minocycline HCl Micro-
spheres reduce red-complex bacteria in periodontal disease therapy. J Periodontol 2007;78:1568-1579. 3. Williams RC, Pacquette DW, Offenbacher S, Adams DF, Armitage GCet
.al. Treatment of periodontitis by local administration of minocycline microspheres A controlled trial J Periodontol 3001:72;1535-1544
היא אנטיביוטיקה לטיפול מקומי, תת חניכי, הניתנת כטיפול
Arestin
®
) להקטנת כיסים פריודונטלים במחלת החניכיים.
SRP
נלווה להקצעת שן (
מכילה 1 מ”ג של מינוציקלין הידרוכלוריד,
Arestin
®
המגיע בצורת אבקה שנמצאת בתוך כדוריות נספגות
ששחרורן מושהה במשך 12 ימים. כל מנת
(
bioresorbable spheres
)
ארוזה במחסנית נפרדת ולא נדרשים עבורה קירור
Arestin
®
או השרייה לפני השימוש.
נמצא בשימוש משנת 1002 בעולם.
Arestin
®
מחקרים מראים:
מביא לצמצום ניכר בעומק הכיסים בהשוואה
Arestin
®
.
1
להקצעת שורשים לבד
קוטל פי שניים חיידקים הידועים כמחוללי מחלת
Arestin
®
.
2
החניכיים לעומת הקצעת שורשים לבד
.
3
מביא להפחתת דימום החניכיים
Arestin
®
אריזות של:
21 יחידות
42 יחידות
w w w . h a s y s t e m s . c o . i
l
חדש!
גם באריזה של
21 יח'
יעיל גם בדלקת מסביב לשתלים (פרי-אימפלנטיטיס)
מחלות פריודונטליות
דלקת חניכיים
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 2,3,4,36