קטלוג מוצרים - page 11

1 1
אובדן שיניים
GBR & GTR
אריזות של:
2.5
cc
,
1.2
cc
,
0.7
cc
,
0.5
cc
,
0.25
cc
גודל החלקיקים:
0001-052 מיקרון
ORAGRAFT
-תחליף עצם קורטיקאלית ממקור אדם, עם מינרלים.
FDBA
.1
משמש כשלד, שומר רווח ונותן תמיכה לאזורים אסתטיים.
מהווה מקום אופטימאלי להתכנסות והתרבות של תאי עצם.
(
osseoconductive
)
אוסיוקונדוקטיבי
-תחליף עצם קורטיקאלית ממקור אדם, ללא
DFDBA
.2
מינרלים.
) הנמצאים בתוך עצם ממקור
BMP's
חושף את פקטורי הגדילה (
, פטנט
PAD
אדם. פקטורי הגדילה נחשפים ע"י טכנולוגיית ה-
משאירה
PAD
. טכנולוגיית ה-
LifeNet Health
רשום של חברת
את האחוז האופטימאלי (%4-1) של המינרלים בתוך העצם, דבר
המבטיח פעילות אופטימלית של פקטורי הגדילה.
)
osseoinductive
(
אוסיואינדוקטיבי
התוויות:
הרמת סינוס
דפקטים סביב שתלים
אוגמנטציה של רכסים
עיבוי אתרים למטרות אסתטיות
דפקטים פריודנטליים
Pro
fessionals
for
Pro
fessionals
w w w . h a s y s t e m s . c o . i
l
ל
א
ר
ש
י
ב
ה
נ
ש
2
0
ל
ע
מ
STERILITY
*SAL10
-6
בנק הרקמות האיכותי והבטוח בארה"ב
,
LifeNet Health
AATB
, וה-
FDA
המאושר ע"י ה-
01. המשמעות היא שהסיכוי למצוא מיקרואורגניזם חי הוא 1 מתוך 000,000,1!
-6
) של
SAL - Sterility Assurance Level(
* רמת סטריליות
1...,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21 2,3,4,5,6,7,8,9,10,...36